• GENEL BİLGİLER

  Ege Bölgesinde, farklı jeolojik ve morfolojik bir yapıya sahip olan Spil DağıManisa ile İzmir il sınırları arasında, Manisa’nın güneyinde yer almaktadır. Mitolojiye göre, Spil Dağı adını Anadolu’nun eski ana tanrıçası Kybele (Spilene) ve Frigya Kralı Menos’un kızı olan Sibel’den almıştır.

  Spil Dağı Milli Parkı, Manisa İl merkezine 24 km, İzmir İli Bornova İlçesine 38 km uzaklıktadır. Farklı jeolojik ve morfolojik yapısı, flora bakımından endemik bitki türlerini barındırması, tarihi, arkeolojik ve mitolojik kalıntılara sahip olması, bilimsel araştırmalar yönünden olduğu kadar, rekreasyon imkanları bakımından büyük değer taşımaktadır.

  Spil Dağı; 22.04.1968 tarihinde 6831 Sayılı Orman Kanununun 25. maddesine göre Bakanlık Olur’u ile Milli Park olarak ilan edilmiştir. 6.801 hektar büyüklüğünde olan Spil Dağı Milli Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlıSpil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

 • FLORA BİLGİLERİ

  Milli Park, flora açısından oldukça zengindir. 600 m.ye kadar Kızılçam ve daha yukarılarda Karaçam hakim ağaç türüdür. Saçlı Meşe, bu iki tür arasında karışık olarak yayılır. Dere yataklarında Çınarlar mevcuttur. Alt floranın ağaçcıklarından ise; Meşe türleri, Sürüngen Ardıç, Laden, Funda, Defne, Mersin ve Berberis hakim olarak görülür.

  Yine alt floranın otsu bitkilerinden; Geven, Buğdaygiller, Çayırotları, Eğreltiotları, Sütleğen, Ballıbabagiller, gül şeklindeki (kırmızı, pembe renkli) Şakayıklar hakimdir. Laleler ufak orman açıklıklarında, dere tabanlarının düzlüklerinde tabii olarak kümeler halinde bulunurlar. Spil Dağı Milli Parkında, 76 adet endemik bitki türü tespit edilmiştir. Endemik bir tür olan Manisa Lalesinin yanısıra sümbül, çiğdem, sıklemenler, yabani karanfil, glayyör, menekşe, papatya, Yaban Gülü, Böğürtlen, Katır Tırnağı, Peygamber Çiçeği, Oğulotu, Adaçayı ve gelinciklerle, 70 kadar şifalı bitki mevcuttur.

 • FAUNA BİLGİLERİ

  Memelilerden; yöreye has yılkı atları, tavşan, tilki, ayı, karaca, kurt, çakal, porsuk, dağ keçisi, domuz ve sansar; kuşlardan; doğan, atmaca, kartal, akbaba, kınalı keklik, çil keklik ve ötücü kuşlar yörede yayılış göstermektedir.

 • KAYNAK DEĞERLER

  Ayvacık Köyü, Spil Dağı Milli Parkı’nın içerisinde kalan tek köydür. Diğer yerleşim yerlerinden olan Manisa Merkez, Turgutalp, Kemalpaşa Beşpınar Köyü, Manisa Merkez Karakoca Köyü, Yukarıçobanisa, Sancaklı Çeşmabaşı, Sancaklı Kayadibi, Sancaklı Uzunçınar Beldeleri kısmen miilpark alanı sınırları içine girmektedir.

  Park alanı; değişik jeolojik oluşumlar, zengin flora ile tarihi ve mitolojik özelliklerin bir arada bulunduğu, doğal ve kültürel peyzajın en güzel örneklerinin sergilendiği bir sahadır. Milli Park, Gediz Ovasının 60 metrelik seviyesinden başlayıp, Karadağ’da 1517 metreyi bulur. Dağın dört tarafında derin vadiler içinde dere yatakları uzanır. Bu sular asırlar boyu bu vadileri eritip yararak, yer yer dik duvarlı kanyon vadileri ortaya çıkarmışlardır.

  Park’ın doğusunda 600 m yükseklikte bulunan ve içi tamamen sülüklerle dolu olan “Sülüklü Göl“ de kalkerlerin erimesi ile meydana gelmiş bir dolin gölüdür. Yine suların kalker serilerinin altını eritip oymaları ile çok sayıda inler olmuştur. Bunların en büyüğü “Paşaini” dir. Parkın yakınında su sıcaklığı en az 21 derece olan “Ilıca“ mevcuttur.

  Niobe (Ağlayan Kaya) : Manisa Merkez Karaköy Semti Çaybaşı Mevkii’nde kadın başı şeklindeki kaya, efsaneye göre 14 güzel çocuğunun kıskançlık sebebiyle Apollo ve Artemis’in anneleri Leto tarafından öldürülmesi sonucu, çocuklarının ardından ağlayan Niobe’ye aittir. Kayanın göz çukuru şeklindeki girintilerinden yakın zamana kadar sızan su damlaları Niobe’nin gözyaşları olarak yorumlanır ve halk arasında “Ağlayan Kaya” adıyla anılmaktadır.

  Kybele Kaya Anıtı (Rölyefi): Merkez Akpınar Mevkii’nde iki yanında birer aslan olduğu halde oturmuş kadın şeklinde tasvir edilen Kybele Kaya Kabartması M.Ö.13. yüzyılda Hitit ordularının yaptığı bir sefer sırasında yapıldığı sanılmaktadır. Mitolojiye göre Zaman Tanrısı Kronos’un karısı Kybele, bütün tanrı ve tanrıçaların anası olduğu gibi, yeryüzündeki bitkilerin, yabani hayvanların ve insanların bereket tanrıçasıdır.

  Spil Dağı adını Anadolu’nun eski tanrıçası Kybele ‘den almıştır. “Papaz Kayası” adıyla da anılmaktadır. Spil Dağı tarih yönünden de zengindir. Bir kaynağa göre; Frigya Kralı Menos’un kızı olan Sibel’in, bu dağa atılarak vahşi hayvanlar tarafından büyütülmesinden dolayı Spilos adı verilmiştir. Sonraları Kral buraya Tantal kalesini yaptırmış, kalenin bitmesi şerefine tanrılara verdiği ziyafette oğlunu kurban ettiği için, bir kazığa bağlanarak cezalandırılmıştır.

  Manisa, Saruhan Beyliği döneminde beylik merkezi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Saruhan Sancağı ve bir dönemde Saruhan Eyaleti olmak üzere, hemen her dönem idari, iktisadi ve kültürel önemini korumuştur. Önceki dönemlere ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle, bilinen en eski eğitim 1378 yılında Saruhanoğulları’ ndan İshak Çelebi tarafından, Ulu Camii bitişiğine yaptırılan Fethiye ya da İshak Çelebi Medresesi’dir.

  Şehir, Osmanlı döneminde, özellikle Şehzade Sancağı olduğu 15.ve 16. yüzyıllarda büyük ölçüde imar görmüş; camihanhamam, köprüçeşme gibi birçok eserin yanı sıra, 9 sübyan mektebi ve 4 medrese yapılmıştır. Bu eserlerden bir kısmı günümüze ulaşabildiyse de bir kısmı zaman içinde ya da Kurtuluş Savaşı sırasındaki büyük yangında yok olmuştur.

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Spil Dağı, tarih yönünden de zengindir. Bir kaynağa göre; Frigya Kralı Menos’un kızı olan Sibel’in bu dağa atılarak vahşi hayvanlar tarafından büyütülmesinden dolayı Spilos adı verilmiştir. Sonraları Kral buraya Tantal kalesini yaptırmış, kalenin bitmesi şerefine tanrılara verdiği ziyafette oğlunu kurban ettiği için bir kazığa bağlayarak cezalandırmışlardır.

  Mitolojiye göre Spil Dağı’na adını veren, Zaman Tanrısı Kronos’un karısı Kybele’dir (Sipylene). Kybele bütün tanrıların, tanrıçaların olduğu gibi bitkilerin, hayvanların ve insanların bereket tanrıçasıdır. Manisa, Saruhan Beyliğidöneminde beylik merkezi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Saruhan Sancağı ve bir dönemde Saruhan Eyaleti olmak üzere, hemen her dönem idari, iktisadi ve kültürel önemini korumuştur.

  Önceki dönemlere ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle, bilinen en eski eğitim 1378 yılında Saruhanoğulları’ ndan İshak Çelebitarafından, Ulu Camii bitişiğine yaptırılan Fethiye ya da İshak Çelebi Medresesi’dir.

  Şehir Osmanlı döneminde, özellikle Şehzade Sancağı olduğu 15. ve 16. yüzyıllarda büyük ölçüde imar görmüş; camihanhamamköprüçeşme gibi birçok eserin yanı sıra 9 sübyan mektebi ve 4 medrese yapılmıştır. Bu eserlerden bir kısmı günümüze ulaşabildiyse de bir kısmı zaman içinde ya da Kurtuluş Savaşı sırasındaki büyük yangında yok olmuştur.

 • REKREASYON İMKANLARI

  Spil Dağı Milli Parkında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait 25 adet dört kişilik (1+1), 14 adet altı kişilik (2+1) orman köşkü bulunmakta olup 184 kişiye konaklama imkanı verilmektedir. 

  Ayrıca Atalanı ve Çampınar  Kamp ve Günübirlik Alanlarımızda, 1 adet İdare Ziyaretçi ve Araştırma Merkezi Binası1 adet İşçi Pavyonu, 3 adet WC3 adet çeşme, 32 adet Barbekülü Piknik Ünitesi mevcuttur. Kır Lokantası tamamlanmış olup, en kısa sürede hizmete girecektir.

  Teleferik ve Otel Yapımı devam etmektedir. Tesisler, 2020 yılında hizmete girecektir. 

HARITA
Giriş Saatleri07:00Cıkış Saatleri20:30
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
Şahıs4.5 TL İndirimli Şahıs2.5 TL Bisiklet4.5 TL Motosiklet, ATV9 TL Otomobil, Kamyonet14 TL Minibüs 40 TL Midibüs72 TL Otobüs121 TL 1 ünite Çadır35 TL 1 ünite Karavan40 TL
AKTİVİTELER
Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Dağcılık Çadırlı Kampçılık Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Dağcılık Çadırlı Kampçılık Oryantiring Yamaç Paraşütü Olta Balıkçılığı Kayak Yayla Turizmi Kaya Tırmanışı Kuş Gözlemciliği Mağara Araştırma Yüzme Atlı Yürüyüş Rafting Kanyoning Botanik Gezisi Karavanlı Kampçılık Kano Sporu Dağ Bisikleti Yön Bulma Kültür Turizmi Doğa Temalı Şenlikler Deniz Turizmi Konaklama Doğa Turizmi Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Ekolojik Turlar Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Okçuluk Basketbol Av Turizmı Voleybol Tenis Gastronomi Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Manzara Seyiri Mavi Gölde Yüzme Günübirlik kullanım Doğa Resmi Aktivitesi Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Çeşme Otopark Alanı Etkinlik Alanı Konaklama Tesisi Piknik Alanları WC Mescit Tümünü Göster
NELER VAR?
Çeşme Otopark Alanı Etkinlik Alanı Konaklama Tesisi Piknik Alanları WC Mescit Gölet Kır Evi Çocuk Oyun Alanı Kamp Alanı Su Pınarı Orman Yolları Seyir Terası Seyir Kulesi Yangın Kulesi Kuş Gözetleme Kulesi Kayak Pisti Yürüyüş Yolu Tırmanma Parkuru Sosyal Tesisler Konferans Salonu Güvenlik Noktaları Seyir Noktası Yağmur Barınağı İdari Hizmet Binası Telesiyej Telefirik Şelale İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe Tarihi Yapı Dere Su Bendi Su Kemeri Yüzme Havuzu Çay Bahçesi Spor Sahası Sahil Plaj Su Sporu Parkuru Koşu Parkuru Gezi Rotası Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Soyunma Kabini ve Duşlar Rehabilitasyon Merkezi Kameriyeler Yöresel Ürün Satış Noktaları Bisiklet Yolu Orman Köşkü Şehitlik Anıt Ağaç Noktaları Lokanta Mağara NELER VAR? Göl Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Bekçi Evi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Depo Kır Lokantası Kır Kahvesi Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Basketbol Sahası Voleybol Sahası Gözetleme Kulesi İzci Kampı Futbol sahası Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz İskele Oyun alanı Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Giriş Kontrol Noktası Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Kamelya Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Çadır Parkur Cami Bungalow Su Terfi Deposu Bulaşık Yıkama Yeri Fosseptik Çürütme Deposu Piknik Masası Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Spor Destek Üniteleri Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.